Тести з Інформатики

Інформаційні технології у проектній діяльності

Тест № 23 Всі документи у форматі HTML  мають однакову загальну структуру і складаються з трьох частин:

  1. рядка, що містить інформацію про версії HTML,
  2. розділу заголовків, що визначається елементом HEAD,
  3. тіла, що містить зміст документа і вводиться елементом BODY або елементом FRAMESET.

Перед кожним елементом або після кожного елемента може бути порожній простір (пропуски, перехід на новий рядок, табуляції та коментарі). Розділи 2 і 3 відокремлюють елементом HTML.

Пройти тест

Створення запитів за допомогою майстра в режимі конструктора

Тест № 22QBE - запит за зразком – засіб для пошуку необхідної інформації в базі даних. Такий вид запиту формується не спеціальною мовою, а шляхом заповнення бланка запиту у вікні Конструктора запитів.

SQL-запит – це запит, який складається з послідовності SQL-інструкцій. Ці інструкції задають команди, які потрібно виконати із вхідним набором даних для створення вихідного набору. Наприклад, програма MS Access усі запити будує на основі SQL – запитів - щоб подивитися їх, потрібно в активному вікні проектування запиту виконати команду Вид/SQL.

Пройти тест

Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик

Тест № 19 Сортування - це зміна відносного положення даних у списку відносно до значень або типу даних. Дані звичайно сортуються за алфавітом, за числовим значенням або за датою.

Пройти тест

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Тест № 18Формули в Excel можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій, дужки та функції. За допомогою функцій можна спростити запис багатьох формул. Крім того, багато обчислень взагалі не можна виконати без використання функцій. Наприклад, обчислення значення арифметичного квадратного кореня, знаходження значення синуса або тангенса та ін.

Пройти тест

Формули

Тест № 17Формулою в Excel називається послідовність символів, що понається зі знака рівності "=". У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на клітинки, імена, функції або оператори. Результатом роботи формули є нове значення, яке виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

Пройти тест

 

Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора

Тест № 16 Створенню персонального комп’ютера, як приладу для виконання різноманітних задач, сприяв розвиток обчислювальної техніки. Важко пригадати хоча б один день, який би обійшовся без чисел та обчислень. Числа та обчислення є невід’ємною частиною нашого життя, а своє життя людина завжди прагнула полегшити. Мати справу з великими таблицями, що містять як основні так і похідні дані, доводиться майже у всіх галузях життя. Зокрема, це відноситься до всіх видів фінансової та облікової діяльності.

  Пройти тестТабличний процессор - пройти тест введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Створення програм з використання масивів

Тест № 15 Масив – це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А[4]. При описі масиву необхідно вказати його ім’я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів.

Двовимірний масив – це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та n стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив.

Пройти тест Пройти тест з створення програм з використання масивів