Архив за месяц: Март 2017

Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик

Тест № 19 Сортування - це зміна відносного положення даних у списку відносно до значень або типу даних. Дані звичайно сортуються за алфавітом, за числовим значенням або за датою.

Пройти тест

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Тест № 18Формули в Excel можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій, дужки та функції. За допомогою функцій можна спростити запис багатьох формул. Крім того, багато обчислень взагалі не можна виконати без використання функцій. Наприклад, обчислення значення арифметичного квадратного кореня, знаходження значення синуса або тангенса та ін.

Пройти тест

Формули

Тест № 17Формулою в Excel називається послідовність символів, що понається зі знака рівності "=". У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на клітинки, імена, функції або оператори. Результатом роботи формули є нове значення, яке виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними.

Пройти тест

 

Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора

Тест № 16 Створенню персонального комп’ютера, як приладу для виконання різноманітних задач, сприяв розвиток обчислювальної техніки. Важко пригадати хоча б один день, який би обійшовся без чисел та обчислень. Числа та обчислення є невід’ємною частиною нашого життя, а своє життя людина завжди прагнула полегшити. Мати справу з великими таблицями, що містять як основні так і похідні дані, доводиться майже у всіх галузях життя. Зокрема, це відноситься до всіх видів фінансової та облікової діяльності.

  Пройти тестТабличний процессор - пройти тест введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Створення програм з використання масивів

Тест № 15 Масив – це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А[4]. При описі масиву необхідно вказати його ім’я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів.

Двовимірний масив – це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та n стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив.

Пройти тест Пройти тест з створення програм з використання масивів

Програмування циклічних алгоритмів

Тест № 14  Цикл - це процес виконання певного набору команд деяку кількість разів. Якщо обчислювальний процес містить багаторазові обчислення за одними й тими самими математичними залежностями, але для різних значень початкових величин (змінних), його називають циклічним. Величини, які змінюються в циклі називають змінними циклу.

Пройти тест Пройти тест з програмування циклічних алгоритмів

Складання програм з розгалуженнями

Тест № 13 Команди галуження — це складові командами, у яких на відміну від простих команд присутні умови, в залежності від істинності яких виконуються або не виконуються оператори, що входять до складу команди розгалуження.

Пройти тест Пройти тест з складання програм з розгалуженнями.