Тести з Інформатики

Програмування циклічних алгоритмів

Тест № 14  Цикл - це процес виконання певного набору команд деяку кількість разів. Якщо обчислювальний процес містить багаторазові обчислення за одними й тими самими математичними залежностями, але для різних значень початкових величин (змінних), його називають циклічним. Величини, які змінюються в циклі називають змінними циклу.

Пройти тест Пройти тест з програмування циклічних алгоритмів

Складання програм з розгалуженнями

Тест № 13 Команди галуження — це складові командами, у яких на відміну від простих команд присутні умови, в залежності від істинності яких виконуються або не виконуються оператори, що входять до складу команди розгалуження.

Пройти тест Пройти тест з складання програм з розгалуженнями.

Тест № 1. Операційна система
Тест № 13 Складання програм з розгалуженнями
Тест № 14 Програмування циклічних алгоритмів
Тест № 15 Створення програм з використання масивів
Тест № 16 Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
Тест № 17 Формули
Тест № 18 Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
Тест № 19 Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик